Oppaat antennin asennukseen TV-mastot kartalla Toimitusehdot Ota yhteyttä

TV kanavat ei näy! Kuinka ratkaista TV-kuvan häiriöt?

TV-kuvassa saattaa paikoin esiintyä kuvan pätkimistä, pikselöintiä tai kuva ei näy ollenkaan. Syitä vian selittäjäksi voi olla monia ja toisinaan paras vaihtoehto onkin kääntyä antenniasentajan puoleen. Tilanteita on kuitenkin monia, jolloin TV-kuvan häiriöt on mahdollista korjata itse. Tyypillisimpiä tilanteita verkon häiriöille ja ratkaisuille ongelmien korjaamiseen on lueteltu alle.

Antenniverkon häiriöt:

1. Viallinen osa järjestelmässä

TV-signaaliin liittyvät ongelmat voivat johtua rikkinäisestä laitteesta antennijärjestelmässä tai esimerkiksi kosteuden pääsystä antennin symmikoteloon tai liitoksien ja kaapelin vaurioitumisesta. Järjestelmään kuuluvia laitteita ovat mm. antenni, mastovahvistin, verkkolaite, linjavahvistin ja mastosuodin. Järjestelmään kuuluvia komponentteja ovat myös jaottimet ja haaroittimet, antennirasiat, kaapeli sekä liittimet ja adapterit. Esimerkiksi ukkoskelillä verkkolaitteet voivat mennä rikki ja näin mastovahvistin ei enää kykene vahvistamaan signaalia.


2. Ulkoiset häiriöt

- Vanha vahvistin, joka vahvistaa myös LTE signaaleja ja aiheuttaa siten yliohjausta.

- Sähkölaitteen aiheuttama häiriö ( esim. sähköpaimen ) tai väärin kytketty tai viallinen sähkölaite


3. Virheellinen antennijärjestelmä tai virheellisesti mitoitettu järjestelmä

- Antenni on liian heikkotehoinen kohteessa, eikä pysty vastaanottamaan kaikkea informaatiota / signaalia ( esim. sisäantenni )

- Sisäverkko aiheuttaa liian suuren vaimennuksen ( useita antennirasioita tai liian pitkä ketjuverkko )

- Liian tehokas vahvistin jo vahvassa kentässä ja siten aiheuttaa yliohjausta

- TV-antennin suunta on väärä


4. Maastoesteet

- Antennin ja lähetysaseman välissä on maastoesteitä. Korkeita kallioita, tiheää puustoa tai

muuta signaalia estävää.


5. Televisio tai digiboksi

- Televisio tai digiboksi on viallinen

- TV:n liitosjohto on viallinen tai erittäin huonolaatuinen


6. Radiokeli

- Ilmakehässä on ilmiöitä, jotka aiheuttavat ns. radiokelin

- Signaalit kulkeutuvat erittäin kaukaa, josta niiden ei ole tarkoitus tulla. Tällöin aiheutuu häiriöitä

kaukana olevasta lähettimestä

- Melko harvinainen ilmiö


Kuinka antenniviat voidaan ratkaista?

1. Tarkista antennijärjestelmän osien kunto ja vaihda vialliset osat tai lisää tarvittaessa esim. mastovahvistin tai tehokkaampi antenni

Antenni

- TV-antenni voidaan vaihtaa tehokkaampaan vaihtoehtoon tai erilaiseen malliin, joka soveltuu esimerkiksi sääolosuhteiden takia kohteeseen paremmin. Tuoteryhmämme valikoimasta löydät Triax ja Fagor -antennit kaikenlaisiin kohteisiin: TV-antennit

TV-antennit


Mastovahvistin

- Antennin kanssa on suositeltavaa käyttää antennivahvistinta, silloin kun, olosuhteet signaalin vastaanottoon ovat haastavat tai matka lähimmälle TV-lähettimelle on hyvin kaukana. Vaihdetaan uuteen LTE -suojattuun mastovahvistimeen. ( esim. Fagor AML 910 DC D2, Triax MFA 657 )

Verkkolaite

- Vaihdetaan uuteen verkkolaitteeseeen ( esim. Fagor FA 242 ). On hyvä selvittää, että jännite on laitteessa sama kuin mastovahvistimessa. Verkkolaite voi olla rikki myös siten, että jännitettä tulee, mutta laite rikkoo signaalin ja siten aiheuttaa kuvassa pikselöintiä. Suosittelemme vaihtamaan verkkolaitteen ja mastovahvistimen samaan aikaan jo pelkästään yhteensopivuudenkin takia. ( esim Fagor AML 910 Kit vahvistinpaketti )

Linjavahvistin

- Vaihdetaan uuteen LTE -suojattuun malliin ( esim. Fagor AD 620 D2 LTE ). Linjavahvistinta käytetään sisätiloissa antennin ja vastaanottimen välissä. Linjavahvistin on suunniteltu käytettäväksi tilanteissa, joissa television katselupisteitä halutaan lisätä tai nykyistä signaalia vahvistaa.

Mastosuodin

- Tarvitaan ainoastaan mikäli suotimen avulla yhdistetään UHF- ja ULA -antennit. Toisinaan järjestelmästä löytyy mastosuodin VHF-antennin ja UHF-antennin yhdistämisen vuoksi. VHF-antennijärjestelmä poistettiin käytöstä muutamia vuosia sitten ja tarvittaessa antennimastoon voidaan tehdä tilaa VHF-antennin poistamisella. ( yleensä VHF-antennin elementit paljon pidemmät kuin UHF-antennilla ja yleensä myös alempana mastossa )

Liitin / liitoskohta

- Liitosjohtojen laatu vaihtelee merkittävästi ja monissa vikakohteissa antenniongelma löytyykin juuri liitosjohdosta. Toisinaan ongelmanratkaisuun riittää vain liitosjohdon vaihto eli antennijohto, joka yhdistetään televisioon. Suosittelemme käyttämään aina itse tehtyä liitosjohtoa. ( esim. TV-liitosjohto PRO ) Myös muut liitoskohdat antennijärjestelmässä on syytä tarkistaa, koska vanha liitos on voinut esimerkiksi kostua tai muuten mennä huonokuntoiseksi. Itse antennikaapeli on voinut hapertua ja joskus myös eläimet voivat tehdä vahinkoja järjestelmän eri osille. On hyvä tarpeen tullen vaihtaa myös antennikaapeli ja liittimet. ( esim. Fagor CCF 020 ja F-liitin 6,8mm kierrettävä )

2. Ulkoisten häiriöiden korjaaminen

- Vanha vahvistin, joka vahvistaa myös LTE signaaleja ja aiheuttaa siten yliohjausta. Osa TV-signaalin lähetykseen käytetyistä taajuusalueista on otettu LTE-käyttöön lähivuosien aikana ja tästä syystä yli 5 vuotta vanhat vahvistimet, joissa ei ole LTE700 suojausta menevät helposti tukkoon ja aiheuttavat häiriöitä TV-kuvaan pikselöitymisenä. Vika korjaantuu vaihtamalla vahvistin LTE-suojatuksi tai asentamalla antennin ja vahvistimen väliin LTE suotin. ( Esim. Fagor LTE-suodin LBF M-694 )

- On hyvä tarkistaa myös muiden sähkölaitteiden kytkennät ja niiden kunto. Toisinaan jokin vioittunut laite antaa häiriösignaaleja antennijärjestelmään, joka aiheuttaa TV-kuvassa häiriöitä.


3. Virheellisen antennijärjestelmän korjaus tai virheellisesti mitoitetun järjestelmän laitteiden vaihtaminen optimaalisempiin vaihtoehtoihin

- Antenni on liian heikkotehoinen, eikä pysty vastaanottamaan kaikkea informaatiota. Toimenpiteenä tällöin antennin vaihto tehokkaampaan vaihtoehtoon.

- Kyseessä voi olla myös kytkentärasiaan tullut kosteus ja sitä kautta signaali on heikentynyt.

- Sisäverkko aiheuttaa liian suuren vaimennuksen ( useita antennirasioita tai liian pitkä ketjuverkko ) Mitoitus on tällöin tehty väärin ja antenniverkko vaimentaa liikaa suhteessa saatavaan signaaliin. Ongelma voidaan korjata lisäämällä järjestelmään antennivahvistin. Sisäverkon aiheuttamat häiriöt voidaan ratkaista toisinaan myös olemassa olevilla komponenteilla, mutta tämä vaatii jo jonkinmoista järjestelmän ja komponenttien tuntemusta.

- Liian tehokas vahvistin voi aiheuttaa vahvassa kentässä liikaa vahvistusta ja siten aiheutuu yliohjausta. Välillä vahvistinta ei tarvita lainkaan ja ongelmat voivat korjaantua vahvistimen poistamille tai vaihtamalla vahvistin malliin, jossa vahvistusteho ei ole niin suuri.

- TV-antenni on suunnattu väärin. Antennin suuntauksella on varsinkin haasteellisissa asennuskohteissa hyvin paljon merkitystä. TV-lähettimien sijainnit ja etäisyyden voit selvittää Kotiantennin TV-mastot kartasta tai Digitan karttapalvelusta.

- Liian heikkotehoinen antenni ( useimmiten. sisäantenni ) ei ole tarpeeksi tehokas vastaanottamaan TV-signaalia tai talon rakenteet jo itsestään vaimentavat liikaa signaalia, eikä antenni kykene vastaanottamaan tarvittavaa määrä signaalia. Sisäantenni vastaanottaa myös heijastumia esimerkiksi seinistä ja jo huoneessa liikkuminen voi aiheuttaa toisinaan kuvan pätkimistä.


4. Maastoesteiden huomioiminen

- TV-antennin ja lähetysaseman välissä on maastoesteitä. Korkeita kallioita, tiheää puustoa tai muuta signaalia estävää. Signaalit eivät onneksi kulje aivan viivasuoraan, mutta maastoesteistä on huomattavaa ongelmaa signaalien kululle. Puissakin on huomattava ero kesällä ja talvella. Esim. kosteat tiivit havupuut toimivat melkoisena signaalin vaimentimena. Kesällä lehtien tullessa puihin signaalitasot laskevat selvästi. Tässä tilanteessa vaikuttavin keino on asentaa antenni mahdollisimman korkealle ja joissain tapauksissa voidaan hyödyntää maaston muotoja asentamalla antenni esimerkiksi edessä olevan kallion päälle. Tällöin signaali tuodaan televisiolle maakaapelilla. ( esim. TRIAX KOKA 99 HD Plus PE antennikaapeli )

5. TV:n tai digiboksin vaihtaminen

- Televisio tai digiboksi voi olla vioittunut ja ratkaisu löytyykin vastaanottimen vaihdolla. Tästä syystä on hyvä tarkistaa mahdollisuuksien mukaan toisella vastaanottimella samoilla liitoksilla samassa paikassa antenniverkon toiminta turhien vika-analyysien välttämiseksi.

- Television liitosjohto voi olla viallinen tai erittäin huonolaatuinen. Tämä järjestelmän edullisin osa on hyvin usein ongelman antenniverkon häiriöiden aiheuttaja. Ratkaisuna on vaihtaa liitosjohto uuteen, kuten TV-liitosjohto PRO:hon.


6. Radiokeli-ilmiö

- Ilmakehässä on ilmiöitä, jotka aiheuttavat niin sanotun radiokelin. Ilmiö esiintyy tyypillisesti ainakin saaristossa ja muilla avoimilla paikoilla. Ongelma syntyy, kun signaali kantautuu lähettimestä, josta sen ei olisi tarkoitus kantautua ja siten aiheuttaa häiriöitä toisaalle. Ilmiöstä kerrotaan mm. viestintäviraston sivuilla ja oheisella videolla. Ongelmia on erittäin hankala korjata, mutta ilmiö on onneksi melko harvinainen. Tämän lisäksi Digita yleensä tiedottaa radiokeleistä ja ongelma poistuu useimmiten itsestään jonkin ajan päästä. Radiokelin aiheuttamat ongelmat voidaan korjata suuremmalla ja tehokkaammalla antennilla kuten Triax Unix 100 UHF-antenni (LTE 700)


Lue vielä lisää tai ota meihin yhteyttä:


Antennioppaaseen
on koottu Kotiantennin artikkeleja oikean antennin valintaan, antennin asennukseen ja antennin suuntaamiseen liittyen. Oppaistamme saat myös yleisesti tietoa TV- ja 4G/5G -asioista.

Jos antenniasiat vielä askarruttavat, voit myös ottaa meihin yhteyttä.

Kotiantenni maksutavat
Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 30.5.2020 alkaen.

Verkkokauppa

Kotiantenni
Rakentajantie 31
20780 Kaarina

0402589168
info@kotiantenni.fi
www.kotiantenni.fi
2913450-4

Kauppa myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Tilaaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksaminen ja maksutavat

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Pankkien maksupainikkeet (Paytrail)

Pankki-maksupainikkeet. OP, Nordea, DanskeBank, Handelsbanken, POP Pankki, Aktia, S-Pankki, OmaSP, Säästöpankki, Ålandsbanken.

Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Paytrail Oyj ehdot. Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Kotiantenni.fi yleiset ehdot.

Käytössä olevat maksutavat on listattu alla.

Tarkemmat maksuehdot ja tietoa maksutavoista voit lukea ohessa olevasta linkistä: https://www.paytrail.com/kulut...

Tilaus- ja maksuvahvistus

Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaustietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:

Kotiantenni
Rakentajantie 31
20780 Kaarina

0402589168
info@kotiantenni.fi
www.kotiantenni.fi
2913450-4

Toimitustavat ja -kulut

Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.


Toimitusaika

Yleisesti Lähellä-paketin toimitusaika on 1-3 arkipäivää.

Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen. Poikkeukset toimitusaika-arvioihin on kerrottu, jos ostoskorissa on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

Palautusehdot

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Voitte käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.

Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seuraus- ta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Lunastamaton paketti

Lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskustannukset.

Ongelmatilanteet

Mikäli tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Peruutusoikeus ja palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemanne toimitustavan kuljetusyhtiölle.